Zvažujete pořízení "moskeváka" . . . , zodpovězte si následující otázky:

1. K jakému účelu "moskeváka" pořizuji (nebo potřebuji)?

       ANO - chci krásného velkého psa (určitě časté a pochopitelné přání, v tomto případě oprávněné)

       ANO - chci si pořídit milujícího "člena rodiny"

       ANO - potřebujeme psa na hlídání rodinného domu . . .

       ANO - potřebuji psa k důraznému hlídání a ochraně firemních objektů (pro větší objekty jsou vhodnější i dva)

       ANO - potřebuji psa nenáročného a odolného (v létě potřebuje mít možnost uložit se do stínu, v zimě postačí před větrem chráněná bouda)

       NE - chcete-li do bytu domácího mazlíčka

2. Mám základní podmínky k soužití s "moskevákem" ?

       ANO - mám pro svého psa k dispozici dostatečně velký oplocený prostor, ve kterém se bude moci převážnou část dne volně pohybovat. Je-li následně zavírán do kotce, pak mu dopřát kotec maximální velikosti.

       NE - nemám možnost zajistit tomuto velkému plemeni dostatečný prostor k životu a pohybu

3. Mám čas a základní znalosti k tomu, abych vlastnil a vychovával psa velkého plemene (nejen "moskeváka")?

       Zde je potřeba si uvědomit, že vlastnictví psa je určitý závazek, a to na poměrně dost dlouhou dobu. Chcete-li si vybudovat kvalitní vztah se svým psem, musíte ho mít rádi, musíte mu věnovat i určitou část svého času. Nemusíte být odborníkem přes chov a výcvik psů, ale měli byste se v psí problematice vzdělávat (četbou odborné psí literatury, časopisů, diskuzemi s dalšími chovateli . . .). Důležitý je i základní cit pro práci se zvířaty. Pro minimální ovladatelnost (neplánujete-li nějakou formu výcviku na psím cvičáku), je potřebné naučit psa základní poslušnosti - přivolání, sed, chuze na vodítku, krmení na povel . . .

       Plemene moskevský strážní pes se nemusíte obávat. Vlastní rodinu a známé, které zná od mala miluje a je šťastný v jejich přítomnosti (a to i po dlouhodobém odloučení). Před ostatními (pro něho cizími) Vás bude důrazně bránit a chránit. Na rozdíl od některých jiných plemen (kavkazský ovčák, středoasiat . . .) nemá snahu tzv. stoupat na žebříčku hierarchie.

 

"Závěrem" - co svým rozhodnutím pořídit si "moskeváka" v každém případě získáte:

- milujícího, krásného velkého psa

- nekompromisního, nebojácného hlídače a ochránce

BUDETE-LI  HO  MÍT  RÁDI   -    ON  VÁS  BUDE  MILOVAT  !  !