Jak je to s organizovaným chovem moskevského strážního psa v naší republice.

Osobně znám 3 kynologické organizace, které mají ve své evidenci "moskeváky":

1. Českomoravská kynologická unie (www.cmku.cz). Zastupuje u nás a řídí se zásadami FCI (Fédération Cynologique Internationale), mezi laiky asi jediná známá kynologická organizace. Chovatelským klubem ČMKU (http://www.cmku.cz/kluby.htm) je i klub chovatelů malopočetných plemen (www.kchmpp.cz). V tomto klubu jsem organizován i já. Českomoravskou kynologickou unií mám přídělen i mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, a to: "z Osenic". ČMKU a kluby sdružené v ČMKU u nás organizují největší počet výstav, jak klubových, speciálních, oblastních, národních, tak mezinárodních (http://www.cmku.cz/vystavy.htm). V ČMKU a jejich klubech je také evidován největší počet psů.

2. Moravskoslezská kynologická federace ( http://mkf.webpark.cz/ ), je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující různé kynologické kluby zabývající se chovem a výcvikem psů v souladu s předpisy United kennel Clubs International  -  UCI,   http://www.u-c-i.de/. UCI - je mezinárodní, nepolitická organizace zastřešující kynologické kluby asi 15-ti států včetně USA a Kanady. Jejich internetové stránky nejsou moc aktuální, organizace pořádá asi 2 mezinárodní výstavy za rok, většinou v Kunovicích. Moskeváci organizovaní v MKF pocházejí převážně z této oblasti (Kunovice, Uherské Hradiště).

3. Kynologická organizace SECURITY DOGS (KOSD), prezentuje se jako: občanské sdružení sdružující plemena: kavkazský ovčák, moskevský strážní pes, středoasijský pastevecký pes a jihoruský ovčák. Občanské sdružení není mezinárodně zastřešeno již žádnou další organizací. Odkaz ve vyhledávači (při zadání "security dogs") v podstatě odkazuje na chovnou stanici Ruský medvěd. Zde si psi posuzují sami a doklady původu si vydávají také sami.

Z výše uvedeného je vidět, že situace s organizací chovu moskeváka u nás není jednoduchá. Problémem plemene je především roztříštěnost chovu, kdy si výše uvedené organizace nejen vzájemně neuznávají chovnost jednotlivých psů, ale mnohdy i aktivně brání vzájemným kontaktům. Důsledkem (ke škodě plemene) je nedostatek chovných jedinců (především psů), které každé plemeno k udržení životaschopnosti nutně potřebuje. Veterinární předpisy platné v EU abnormálně (viz. dopis) komplikují případné dovozy ze země původu (při snaze splnit požadavek dokladování hladiny protilátek proti vzteklině v krvi, není reálné dovézt štěně mladší 6-ti měsíců). Důsledkem je i to, že další štěňata dovážejí asi načerno v tašce!!

. . . v úvahách a informacích bude dále pokračovat příště (pokusím se stránky i trochu zpřehlednit) . . .